Contactgegevens


Contact

Stichting Livada
Javastraat 100-b
2585 AV Den Haag
T: 070 311 5409
info@livada.nl

IBAN: NL77INGB0003629829
BIC: INGBNL2A
ANBI status: 819191486 (Wat is ANBI?)


Het bestuur bestaat uit drie vrijwilligers, onbezoldigd, die zich inspannen om fondsen te werven en om projecten te selecteren waarbij het maximale gerealiseerd kan worden. De voorzitter, Rudolf Philipse, komt regelmatig in Roemenie omdat zijn onderneming daar samen werkt met een IT bedrijf voor de ontwikkeling van software. De penningmeester, Annejet Paalman, wil zich graag verdiepen in het lot van de weeskinderen. Het secretariaat wordt door Julie Wouterson-Dahmen gevoerd die zich ook het lot van deze kinderen zeer aan trekt.