Lopende projecten en hulp


Lopende projecten en hulp

Hieronder kunt u lezen welke projecten er momenteel lopen en waarvoor wij uw hulp goed kunnen gebruiken.


Award van de maandAward van de maand 2021 (1.200 euro)
Aan het einde van iedere maand worden er een aantal kinderen beloond als zij op school iets hebben gedaan waarin ze uitblonken. Dat kan zijn bijvoorbeeld aanwezigheid, weinig absentie, goede inzet getoond, georganiseerd zijn geweest of goede cijfers behaald. Deze kinderen worden dan beloond met kleding, schoolspullen of een spel. Zo worden deze kinderen gemotiveerd om ervoor te gaan, dat school belangrijk is en dat ze kunnen laten zien aan andere kinderen wat het oplevert als je goed je best doet. Dit werkt erg stimulerend.


Foster care zorgFostercare plaatsing en zorg 2021 (11.000 euro)
Voor 17 Foster care kinderen is er veel werk te doen qua administratie, (na)zorg, controle, voorzien van goederen (voedsel, luiers, kleding, etc..), medicatie en onderwijs. Alle kinderen en hun gezinnen krijgen ondersteuning van een orthopedagoog/psychologe, die de kinderen begeleid gedurende het verblijf in het gezin. De kosten per maand bedragen 1973 euro. Dat wordt uitgegeven aan operationele kosten en aan salaris voor de begeleider. Deze zaken zijn van essentieel belang voor het slagen van de plaatsing. De afgelopen jaren is gebleken dat dit concept erg goed aanslaat bij zowel de kinderen en hun ouders. Wij proberen dan ook steeds weer continuïteit te waarborgen in het belang van het kind. Samen maken we de wereld een stukje mooier voor deze kinderen. Zij kunnen opgroeien in een veilige, liefdevolle en “warme”omgeving. Zo kunnen zij groeien tot een volwaardig mens. Bij ieder werkbezoek gaan we ook langs bij deze fantastische liefdevolle gezinnen en zien we de kinderen in positieve zin enorm groeien!


Schoolproject 2020Schoolproject 2021 (5.000 euro)
450 kinderen willen we weer voorzien van de benodigde schoolspullen, zodat ze het komende schooljaar 2020-2021 weer goed voorbereid naar hun lessen kunnen. Onze collega’s gaan ter plekke bepalen wie welke schoolspullen nodig heeft, dat schaffen ze lokaal aan en dat gaan we zelf weer uitdelen in september ter plekke op de school. Ieder jaar zien we weer blije gezichten dat kinderen weer een kans krijgen om te werken aan hun toekomst. Door de enorme inzet van de school en onze collega’s van LOC maken zij het mogelijk voor deze kinderen om te bouwen aan hun toekomst! De kosten zijn voor rugzakken, boeken, schriften, schrijfgerei, verfspullen, rekenmachine, etc…


Provision projectProvision project 2021 (35.000 euro)
Marian en Cristina zijn de directeuren van Provision association in Roemenië en helpen daar waar mogelijk de zeer arme (zigeuner) kinderen in Targu Mures en omstreken. We hebben hen ontmoet tijdens onze bezoeken aldaar. We kennen hen al lang.

We hebben besloten hen te helpen met een viertal projecten in 2021.
Zij dragen vooral zorg voor de allerarmste gezinnen in Roemenië. Zij proberen deze zeer kwetsbare gezinnen te ondersteunen daar waar mogelijk, zodat de kinderen thuis kunnen blijven wonen en niet naar (wees)huizen moeten. Dan moet je denken aan voedselpakketten, scholing, medische hulp, kleding en schoenen.

  1. Zij zorgen voor Catering op school, 135 kinderen krijgen iedere week twee keer, een warme maaltijd op school aangeboden (89 euro per kind per schooljaar= 12.000 euro)
  2. Verder zorgen zij ervoor dat er naschoolse opvang is en de juiste begeleiding om een groot deel van de kinderen zo goede mogelijk te ondersteunen bij hun schoolwerk. Zo maken ze meer kans om hun school ook daadwerkelijk af te maken en te kunnen werken aan hun toekomst.
    (De kosten bedragen voor 65 kinderen, 34 euro per kind, per schooljaar= 2200 euro)
  3. Zij ondersteunen in medische hulp, huisarts- en tandartsbezoeken en zo nodig het verschaffen van medicatie. Vooral in deze corona pandemie is dit van levensbelang. (7.000 euro)
  4. Aanschaf en onderhoud van een bestel/personenbus voor het vervoer van kinderen en het rondbrengen van de voedsel- en hulp pakketten.(14000 euro)

Studiebeurs 2021Studiebeurs 2021 (10.000 euro)
Dit schooljaar starten we met het uitgeven van een studiebeurs aan studenten die klaar zijn met hun middelbare school en door omstandigheden niet in staat zijn om zelf hun studiekosten te betalen. Je moet dan denken aan huisvesting, schoolspullen, boeken, lesmateriaal, internetaansluiting, computer, ondersteuning/coaching, kleding, etc.. De selectie gebeurt door een collega van ProVision (Psychologe) samen met de directrice van een middelbare school die de kinderen goed kent. Zij beoordelen middels gesprekken en testen wie er wel of niet in aanmerking komt voor een beurs. Deze studenten worden goed begeleid gedurende hun studie. De studenten moeten in ruil voor de beurs gedurende het jaar iets terugdoen voor de maatschappij (bv. stage, vrijwilligerswerk) Dit rapporteren ze dan aan stichting Livada zodat wij hen ook kunnen volgen. we hopen te starten met 4 a 6 studenten. Het doel van de beurs is ook om de studenten een studie te laten kiezen die bijdraagt aan het verbeteren van het land. We gaan ervoor om de continuïteit van 4 jaar te kunnen waarborgen.