Reisverslag 2013


Reisverslag van mijn bezoek aan ons weeshuis in Targu Mures, Roemenie, van 12-15 september 2013reis2013_1

Na een aantal weken van gedegen voorbereiding ging ik samen met een vriendin, Fotografe Puck Soetens, voor 4 dagen naar TarguMures naar onze weeskinderen. We wilden alle lopende-, nieuwe- en afgeronde projecten die door onze Stichting Livada worden gesponsord bekijken en vast leggen op de foto’s. Ons weeshuis, dat valt onder Foundation Livada Orphan Care (LOC) te Targu Mures, met nog 20 kinderen in onze twee weeshuizen, staat centraal in dit verhaal. LOC heeft daarnaast gelukkig ook nog voldoende middelen om veel meer weeskinderen te kunnen helpen in de buurt van Targu Mures en ze te begeleiden naar een mooie toekomst! En dat is wat wij mede steunen.

Ons doel was om zoveel mogelijk te mogen zien van wat er met onze gelden daadwerkelijk gebeurt en dat hebben we met eigen ogen mogen zien, mogen ruiken en beleven, allemaal gedurende de afgelopen dagen.

Schoolproject:

Het grootste project waar met man en macht aan is gewerkt de afgelopen maanden was het Schoolproject. Er zijn 450 rugzakken gevuld aldaar, met schoolspullen. Die heb ik uit mogen uitdelen aan onze 20 LOC kinderen en nog 430 andere weeskinderen die allen wonen in en rondom Targu Mures. Deze weeskinderen wonen in ons weeshuis LOC, in Family houses (ongeveer 8 kinderen in een huis met een vader en een moeder die liefdevol voor hen zorgen, gesponsord door de Staat) en in Gypsy villages. De crew van LOC heeft deze rugzakken gevuld met alle benodigde spullen per kind passend bij de leeftijd, klas en keurig gesorteerd per huis. Alles klopte!! Wat een enorme klus en wat een mooi resultaat.Tijdens dit uitdelen heeft de Child Protection Services (CPS), de pers en de lokale televisie met ons mee uitgedeeld en ons toegesproken om LOC en Stichting livada enorm te bedanken voor de extra steun die deze groep kinderen krijgt die zij anders nooit zouden hebben gekregen. Dat maakt het verschil! Een enorme blijk van waardering kwam naar ons toe en dat was hartverwarmend. Hierbij besefte ik des te meer wat voor een enorme impact onze gelden hebben in deze omgeving voor deze kinderen.De afgelopen twee jaar hebben we geprobeerd het kinderziekenhuis extra te kunnen ondersteunen en ook dat is gelukt. We zijn een paar uur op stap geweest met een psychologe/pedagogische medewerkster die sinds een jaar fulltime in dienst is van LOC en die elke dag met 8 achtergelaten, verwaarloosde kinderen die in het kinderziekenhuis liggen gaat spelen, leren, eten en ze heel veel liefde en aandacht kan geven. Deze kinderen zijn vaak niet eens ziek. Tevens heeft ze een groep vrijwilligers die haar helpen en wij betalen luiers, melk en kleding. Het afgelopen jaar is het tevens gelukt een eigen speelkamer te creeeren in het ziekenhuis waar zij samen met de vrijwilligers, de kinderen optimaal kan verzorgen. En met ze kan spelen. En het is haar gelukt een buitenspeelplaats te bouwen waar ze met de kinderen naartoe kan als het mooi weer is. Voorheen kwamen deze kinderen nooit buiten….Daarnaast is het zo dat LOC zich inzet om deze groep verwaarloosde kinderen zsm te laten opnemen in een Foster Parents gezin. Ook dat is al gelukt bij twee kinderen die nu in een warm nest terecht zijn gekomen en zelfs binnenkort officieel geadopteerd kunnen worden door onze gelden. LOC wil proberen nog meer families te vinden die bereid zijn Foster Parents te worden.

Het tandartsenproject:

Het tandartsenproject loopt goed. We hebben kennis gemaakt met de lokale tandarts die alle kinderen van LOC en nog 350 kids van de omliggende huizen heeft onderzocht, gesaneerd en zo nodig heeft behandeld. Zij is tevreden over hoe het allemaal wordt georganiseerd. De kinderen leren tevens hoe ze het beste hun gebit kunnen onderhouden. LOC zorgt middels onze gelden hiervoor en ook zorgen zij ervoor dat de juiste materialen bij alle kids aanwezig zijn om hun gebit goed te onderhouden. Het streven is om deze kinderen minimaal 1 keer per jaar voor controle te kunnen laten komen en zo mogelijk 2 maal per jaar. Indien er ergens klachten zijn mogen ze meteen naar de tandarts toekomen. De angstige kinderen die nog nooit zijn geweest worden op een goede manier begeleid en komen van hun angsten af en gaan ook in de stoel zitten.

Greenhouse:

Wat ook fantastisch gaat is de groente- en fruitkas. De kas staat mooi te pronken op een stukje terrein van LOC, bij hun kantoor. De tomaten, courgettes, komkommers, paprika’s, aubergines zijn zo ontzettend lekker en het zijn er zo veel dat ze alles wat ze niet meteen kunnen gebruiken, gaan inmaken en gebruiken voor de winter. Zo hebben ze het hele jaar door onbespoten, gezonde groente. Het teveel aan groente wordt verkocht op de lokale markt! Dat geld gebruiken ze weer voor de kinderen en voor het onderhoud van de kas. Het blijkt ook dat de kinderen het erg fijn vinden om te werken in de kassen, ze zien met eigen ogen het resultaat van hun eigen werk.

Het aardbeienveldje:

Het stukje grond dat LOC twee jaar geleden gekocht heeft is omgetoverd tot een waar aardbeidenveld. Er is zoveel productie dat ze deze overheerlijke onbespoten aardbeien ook verkopen op lokale markten. De kinderen werken ook hier mee op het land om zo te leren hoe het allemaal werkt! En wat zijn de aardbeien lekker.

Dieren project:

Momenteel zijn ze van start gegaan met het klaarmaken van een stuk grond om daar eigen kippen en geiten te gaan houden. Zo kunnen ze op termijn in hun eigen vlees, eieren en melk voorzien. Tevens is het voor de kinderen belangrijk om te leren hoe ze met deze dieren om moeten gaan. Ook voor dit project hebben we al een sponsor gevonden die het mogelijk maakt dit project op te gaan starten.

De Follow up programma’s:

De Follow up programma’s (soort naschoolse opvang) worden georganiseerd door LOC. Dit is voor de kinderen van LOC en voor de omliggende huizen. Dit is van essentieel belang voor het dagelijkse ritme van de kinderen en voor het aanleren van normen en waarden. Het leren omgaan met elkaar en lekker samen spelen en sporten is hierbij van groot belang. Ook dit project loopt super, veel oudere kinderen uit ons weeshuis helpen hierbij als vrijwilligers. Goed voorbeeld doet volgen! Prachtig om te zien hoe de kinderen van elkaar leren. De materialen, het huren van ruimte en de benzinekosten om de kinderen te halen en brengen worden ook door ons bekostigd. Met name de grote hoeveelheid kinderen uit de Gypsy villages heeft structuur en regelmaat nodig omdat ze dat niet mee krijgen van huis uit. Hierbij zie je dat de impact van LOC enorm groot is. Dit is vaak het enige uitje dat ze mogen beleven naast het naar school gaan. Dat maakt het verschil!

Transport:

De 4 personen bussen die door ons zijn aangeschaft in de afgelopen jaren, rijden de gehele dag af en aan om alle logistiek te kunnen verzorgen (o.a. school, followup programma’s, van en naar tandarts boodschappen, groentekas, etc…). De bussen zijn in een goede staat en worden keurig onderhouden. Deze zijn echt onmisbaar.

Schoenenproject:

Uiteraard… daar waar we ooit mee begonnen zijn, is een steeds terugkerend gebeuren, het kopen van schoenen voor de nu nog 20 LOC kinderen. Een paar schoenen voor school/kerk/feestje en een paar schoenen voor de sport. Het is een uitdaging om met 20 kinderen een schoenenwinkel in te gaan, maar met behulp van een aantal lieve medewerkers van LOC lukt het toch iedere keer weer om voor allen de juiste schoenen te vinden. Het blijft een mooi uitje voor iedereen!

Begeleid wonen:

Wat ook fijn is om te zien dat er steeds meer kinderen verdwijnen uit de weeshuizen rond hun 18-e levensjaar omdat ze hun school af hebben, een baan hebben en (begeleid) zelfstandig gaan wonen. Zo worden deze kinderen opgeleid tot het eind om een volwaardige zelfstandige volwassene te worden. Er zijn slechts enkele kinderen vanuit LOC die het verkeerde pad opgaan, vaak terugkeren naar hun familie vanwege een (te)sterke bloedband en helaas daardoor weer op het verkeerde pad komen. LOC bidt en hoopt dat deze kinderen uiteindelijk toch daar zullen komen waar ze zouden willen komen. LOC probeert hen te helpen daar waar mogelijk.

Huiswerkbegeleiders en psychologen:

LOC heeft 4 huiswerkbegeleiders in dienst genomen de afgelopen jaren zodat de kinderen de juiste begeleiding krijgen na schooltijd om hun school af te kunnen maken. Daarnaast is het van essentieel belang dat de twee psychologen die ook in dienst zijn van LOC vaak aanwezig zijn om de kinderen daar waar nodig is te ondersteunen. Onze Stichting heeft deze salariskosten de afgelopen jaren kunnen waarborgen en het ziet er naar uit dat we dat de komende jaren weer kunnen sponsoren. Dit is van essentieel belang!

De ongelooflijke hoeveelheid liefde, energie, warmte en interesse die de gehele crew van LOC in deze groep kinderen stopt is werkelijk ongekend groot. Dankzij hun hulp aldaar zie ik dat onze gelden direct op de goede plek terecht komen. En dat is zo mooi om te zien. Dankzij uw hulp kunnen we met zo’n mooi team deze kinderen een mooie toekomst bieden. En wat zijn zij en wij u daarvoor dankbaar!

De foto’s zijn hartverwarmend en laten u zien wat de resultaten zijn. Door al deze positieve ervaringen ga ik weer vol energie en moed door voor onze Stichting Livada, samen met mijn collega’s, om deze kinderen op te kunnen laten groeien tot zelfstandige, respectvolle, volwaardige en lieve volwassen mensen. Zoals ook wij dat wensen bij onze eigen kinderen.

Met een warme dankbare groet, namens Stichting Livada,

Julie Wouterson-Dahmen

reis2013_2

Het kinderziekenhuis, de enorme warmte en liefde die deze dame dagelijks in de kinderen stopt is onbeschrijflijk…..

reis2013_3

De nieuwe speel- verzorg kamer in het kinderziekenhuis.

reis2013_4

Schoenen kopen.

reis2013_5

Het aardbeienveldje met nog net de laatste heerlijke aardbeien.

reis2013_6

Foster Parents ouders van de twee baby’s uit het kinderziekenhuis.

reis2013_7

Tandarts bezoek.

reis2013_8

De schooltassen staan klaar om uitgedeeld te worden.

reis2013_9

De Kinderbescherming en de lokale pers was aanwezig bij het uitdelen van de schoolspullen.